4 důvody, proč je snadné se naučit německy

1. Mnoho slov již budete znát díky češtině/angličtině

V češtině používáme mnoho přejatých slov z němčiny a germanismů, jako například flaška, cimra, deka, fabrika, gruntovat, recht a mnoho dalších. O většině těchto slov často ani nevíme, že pochází z němčiny, dokud některé z nich nevidíme v německé verzi, najednou nám dojde, že to dané slovo v počeštěné variantě vlastně často používáme. 

Tak stejně je to s angličtinou. Pokud již mluvíte anglicky, uvidíte, že i znalost tohoto jazyka vám v němčině velmi pomůže. Jde o slova, které se v češtině neužívají, ale angličtina je s němčinou společné má, díky stejným kořenům těchto dvou jazyků. Například jde o slova jako Finger, Gas, Gold, Hammer, Name, Ring a opět mnoho dalších. 

2. Němčina má logiku

O Němcích se říká, že jsou precizní, mají pořádek ve věcech a že je Německo racionální národ. To je ve většině případů pravda a také to platí i o jejich jazyce. Na rozdíl od mnoha jiných jazyků má němčina věty uspořádané logicky, gramatická pravidla jsou jasná a s dvojitým záporem se nesetkáte. Proto sami zjistíte, že jakmile se jednou naučíte gramatická pravidla, bude vám němčina brzy dávat naprostý smysl.

3. V němčině pro nás není mnoho novinek

Němčina může být těžký jazyk na naučení například pro Angličany či Italy, kteří nemají pády a skloňování. My však z češtiny skloňování známe dobře a pádů má ještě více než němčina. Nemusíme se proto tyto věci učit od úplného začátku bez toho, aniž by je náš vlastní jazyk obsahoval. A co třeba rod, mužský, ženský a střední? To už z češtiny také známe. Buďme tedy rádi, že nejsme například Estonci, kteří rody nemají vůbec a je to pro ně úplná novinka. Oproti mnoha ostatním národům je pro nás němčina skutečně jednoduchá.

4. Budete mít s kým němčinu procvičovat

Německy v Česku mluví opravdu mnoho lidí a polovina našich sousedních států jsou německy mluvící. Proto nebudete mít nikdy nouzi o konverzačního partnera nebo pro vás bude snadné si jednoduše nějakého najít. Představte si, že byste se učili japonsky, rumunsky nebo třeba finsky? Najít někoho, s kým byste si v jednom z těchto jazyků mohli popovídat, by nebylo ani zdaleka tak snadné, jako je to s němčinou. 

© 2024, Learn Online Languages | Všechna práva vyhrazena.